rechtsgebieden

nieuws

Contracten - gepubliceerd op21-02-2017

Algemene voorwaarden?

Ondernemen gebeurt vaak in goed vertrouwen. Vertrouwen dat, zolang het niet wordt geschaad, leidt tot prettig zaken doen. Gevolg: er wordt weinig tijd gestoken in het bijhouden van een behoorlijk dossier. Echter, wanneer vertrouwen wordt beschaamd, dan dient u te kunnen terugvallen op een vangnet om uw schade te kunnen beperken of zelfs voorkomen.

Door behoorlijke Algemene Voorwaarden op te stellen, die in rechte stand houden, wordt reeds veel onzekerheid voor u weggenomen. Advocatenkantoor Daisy Winters kan u adviseren bij het tot stand brengen hiervan of door bestaande voorwaarden te controleren. Verder is het verstandig uw zakelijke contracten uiterst zorgvuldig op te stellen. Tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden zijn in dit verband schadelijk en moeten absoluut vemeden worden.

Iedereen krijgt te maken met het afsluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Hierdoor kan er onenigheid bestaan of kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Dit betekent vaak het einde van de goede relatie en/of langdurige en kostbare procedures. Een goed contract vermindert dat risico.

U kan terecht op het kantoor voor advies en geschillen op het vlak van:

 • Arbeidscontracten
 • Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden
 • Onderhoudscontracten
 • Koopovereenkomsten
 • Franchise-overeenkomsten
 • Vennootschapscontracten
 • Wanprestatie en schadevergoeding
 • Overeenkomsten opstellen
 • Ontbinding overeenkomst
 • Advocatenkantoor Daisy Winters
 • Sommisstraat 1
 • 3930 Hamont - Achel (B)
 • info@daisywinters.be
 • T +32 (0)11 73 52 50
 • M +32 (0)476 69 59 20
 • BTW BE 0812.617.993
 • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216