tarieven

Eerste afspraak

Tijdens een eerste afspraak wordt onderzocht of u voor uw juridisch probleem een advocaat nodig heeft. U kan deze afspraak direct en snel online maken. Het tarief voor deze afspraak bedraagt €50,00 exclusief BTW.

Erelonen

Alle prestaties en diensten voor juridisch werk van een advocaat worden berekend in een ereloon.

Het meest gangbaar is een vergoeding op basis van uurtarief. Dit tarief wordt besproken tijdens een eerste afspraak, de hoogte ervan wordt bepaald naar gelang het belang, hoogdringendheid of omvang van de zaak. Het basis uurtarief bedraagt €125,00 exclusief BTW.

Het ereloon kan eveneens berekend worden volgens de waarde van de zaak. Het ereloon wordt dan berekend op basis van onderstaande percentages:
van € 0 tot € 7.500: 15%
van € 7.500 tot € 50.000: 10%
van € 50.000 tot 125.000: 8%
van € 125.000 tot € 250.000: 6%
> € 250.000 : 4%

Ons kantoor behandelt geen pro deo dossiers.

Kosten

Naast het ereloon kunnen nog kosten in rekening worden gebracht in verband met de behandeling van de zaak. Dactylo procedurestukken en brieven:
€ 11,00 per pagina
Kopies: € 0,40 per kopie
Kilometervergoeding: € 0,60 per kilometer
(Tarieven exclusief BTW)

Rechtsplegingsvergoeding

Door de rechtsplegingsvergoeding kan in heel wat gevallen een belangrijk deel en soms zelfs de volledige erelonen op de verliezende partij verhaald worden.

Rechtsbijstand

De kosten en erelonen van een advocaat kunnen vaak gedragen worden door uw verzekering zoals:

 • autoverzekering
 • familiale verzekering
 • brand- en diefstal verzekering
 • ongevallenverzekering
 • reisbijstandsverzekering
 • algemene rechtsbijstandsverzekering

U heeft ook dan recht op de vrije keuze van een advocaat. Maak steeds gebruik van dit recht gebruik zodat u een persoonlijke en rechtstreekse band heeft met uw advocaat.

Incasso - invorderingen

Het kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u. Door gebruik te maken van uw algemene factuurvoorwaarden, verhalen wij de incassokosten op de debiteur. U ontvangt de hoofdsom en de kosten en erelonen van het kantoor worden bij niet geprotesteerde facturen volledig gedragen door de wanbetaler, bestaande uit de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding.

In het geval van insolvabiliteit van de schuldenaar en ingeval van betwisting worden er prijsafspraken op maat gemaakt.

Ondernemer

Voor ondernemers die meerdere zaken op jaarbasis aanbieden kan een aangepast tariefplan overeengekomen worden.

 • Advocatenkantoor Daisy Winters
 • Sommisstraat 1
 • 3930 Hamont - Achel (B)
 • info@daisywinters.be
 • T +32 (0)11 73 52 50
 • M +32 (0)476 69 59 20
 • BTW BE 0812.617.993
 • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216